German

English

French

Italian

Spanish

Polish

Czech

Swedish

Dutch

Bruks- och monteringsanvisning: MarderSICHER Ultra

Vi är ett familjeföretag från Baden-Württemberg och utvecklar, producerar, monterar och säljer våra gnagarskydd sedan
2003 i Tyskland.
Våra MarderSICHER-system kan monteras i alla fordonsmodeller.

Spis treści

1. Funktionalitet

2. Montering i fordon

3. Montering i hus

4.Blå kabel

5. Information

Montering i fordon

Placera MarderSICHER-Ultra i motorrummet och sätt fast den med buntband (t.ex. mot torpedväggen/avskärmningen mot kupén eller framtill bredvid motorfläkten)

Anslutningskabeln till fordonsbatteriet resp. fordonsjord är dragna så att de inte kommer i kontakt med rörliga eller varma delar.

Skala den röda pluskabeln på ett lämpligt ställe och lägg in den på två ställen i säkringshållaren.

Pressa ihop säkringshållaren med en tång så att de båda metallplattorna inuti säkringshållaren kommer i kontakt med den röda kabeln.

Skjut på de skalade röda och svarta kabeländarna på respektive ände på den passande ringöglan.

Tryck sedan ihop ögleändarna med en tång. Kontrollera om kabeländen sitter fast riktigt i ringöglorna när du har tryckt ihop den.

Anslut den röda kabeln till bilbatteriets pluspol, till överbryggningspolen (pluspol för starthjälp), till en förbrukare (permanent plus) eller till säkringsboxen.

Anslut den svarta minuskabeln till minuspolen på bilbatteriet eller karossens stomme.

Den blå kabeln på MarderSICHER-Ultra behövs oftast inte. Isolera kabeländen (t.ex. med isoleringsband) så att den inte kan komma i kontakt med fordonsjord. Linda upp kabeln och förvara den på ett lämpligt ställe.

Nu kan du lägga i säkringen i den förut monterade säkringshållaren. Klart!

Om du vill stänga av systemet (t.ex. vid inspektioner) drar du bara ut säkringen ur säkringshållaren.

Montering i hus

1. Montera styrenheten

Sätt fast MarderSICHER-Ultra med skruvar eller buntband på ett lämpligt ställe på väggen eller i taket. Se till att högtalaren inte täcks över och att ultraljudet kan sprida sig obehindrat i rummet.

2. Sätt i kopplingen

Sätt i kopplingen i änden av nätaggregatet.

3. Anslut kabel

Lossa de båda skruvarna till kopplingen och anslut den röda kabeln till kopplingens pluspol och den svarta till kopplingens minuspol. Dra åt skruvarna och kontrollera att båda kabeländarna är ordentligt anslutna.
INFO: Den blå kabeln behövs inte. Isolera kabeländen (t.ex. med isoleringsband). Linda upp den och lägg undan den på ett lämpligt ställe.

4. Anslut till hushållsströmmen

Sätt nu bara i nätkontakten i stickkontakten – KLART!