German

English

French

Italian

Spanish

Polish

Czech

Swedish

Dutch

Návod k obsluze a montáži:
MarderSICHER Ultra

Jsme rodinný podnik z Badenska-Württemberska a naše systémy odpuzující kuny vyvíjíme, vyrábíme, montujeme a prodáváme v Německu od roku 2003.

Naše systémy MarderSICHER lze namontovat do všech modelů motorových vozidel.

Obsah

1. Způsob fungování

2. Montáž ve vozidle

3. Montáž doma

4. Zapojení modrého kabelu

5. Upozornění

Montáž ve vozidle

Umístěte MarderSICHER Ultra do motorového prostoru a upevněte ho stahovacími páskami (např. na přepážce kabiny pro cestující nebo vepředu vedle ventilátoru motoru.)

Přípojné kabely k baterii vozidla, popř. ke kostře vozidla uložte tak, aby se nedostaly do styku s pohyblivými nebo horkými díly.

Červený plusový kabel na vhodném místě odpojte a vložte ho oběma stranami do držáku pojistek.

Nyní kleštěmi stlačte držák pojistek, aby se dvě kovové destičky uvnitř držáku pojistek dostaly do kontaktu s červeným kabelem.

Odizolované červené a černé konce kabelů nasuňte na konec vhodného kroužku s okem.

Pak kleštěmi zmáčkněte konce ok. Po stlačení zkontrolujte, zda konec kabelu je v kroužku s okem správně upevněn.

Červený kabel připojte na plusový pól autobaterie, na přemosťovací pól (plusový pól ke startování přes baterii), na spotřebič (trvalé plus) nebo na pojistkovou skříň.

Černý minusový kabel připojte na minusový pól autobaterie nebo ke kostře karoserie.

Modrý kabel systému MarderSICHER Ultra není v mnoha případech potřebný. Izolujte konec kabelu (např. izolační páskou), aby se nemohl dostat do kontaktu s masou vozidla. Kabel smotejte a uschovejte na vhodném místě.

Nyní můžete do předem namontovaného držáku pojistek vložit pojistku. Hotovo!

Pokud chcete systém odpojit (např. při inspekčních pracích), pak jednoduše vytáhněte pojistku z držáku pojistek.

Montáž doma

1. Montáž řídicí jednotky

MarderSICHER Ultra upevněte pomocí šroubů nebo stahovacích pásek na vhodném místě na stěně nebo na stropě. Dejte pozor na to, abyste reproduktor nezakryli a aby se tak ultrazvuk mohl v místnosti šířit bez překážek.

2. Nasazení spojky

Spojku nastrčte na konec napájecí jednotky.

3. Připojení kabelu

Uvolněte oba šrouby spojky a červený kabel spojte plusovým pólem a černý s minusovým pólem se spojkou. Nyní šroubky utáhněte a zkontrolujte, zda jsou oba konce kabelů pevně připojené.
INFORMACE: Modrý kabel není potřebný. Izolujte konec kabelu (např. izolační páskou). Kabel smotejte a uschovejte na vhodném místě.

4. Napojení na rozvod el. energie v domácnosti

Nyní už jen zapojíte zástrčku do zásuvky a je HOTOVO!