German

English

French

Italian

Spanish

Polish

Czech

Swedish

Dutch

Instrukcja obsługi i montażu:
MarderSICHER Ultra

Jesteśmy firmą rodzinną z Badenii-Wirtembergii i od 2003 roku projektujemy, produkujemy, instalujemy i sprzedajemy w Niemczech nasze systemy odstraszania kun.

Nasze systemy MarderSICHER można montować we wszystkich modelach samochodów.

Spis treści

1. Funkcjonowanie

2. Montaż w samochodzie

3. Montaż w domu

4.Niebieski przewódl

5. Wskazówki

Montaż w samochodzie

Umieścić MarderSICHER Ultra w komorze silnika i zamocować za pomocą opasek zaciskowych (np. na ścianie grodziowej lub z przodu obok wentylatora silnika).

Przewody podłączone do akumulatora lub masy pojazdu należy ułożyć w taki sposób, aby nie stykały się z ruchomymi i gorącymi częściami.

Przeciąć czerwony przewód dodatni w odpowiednim miejscu i włożyć go z dwóch stron do gniazda bezpiecznika.

Następnie ścisnąć gniazdo bezpiecznika szczypcami, aby 2 metalowe płytki w jego wnętrzu stykały się z czerwonym przewodem.

Pozbawione izolacji końce czerwonego i czarnego przewodu wsunąć w końcówkę odpowiedniego oczka.

Następnie ścisnąć szczypcami końcówki oczek. Po dociśnięciu sprawdzić, czy koniec przewodu jest prawidłowo zamocowany w oczku.

Podłączyć czerwony przewód do bieguna dodatniego akumulatora, przewodu obejściowego (biegun dodatni do rozruchu zewnętrznego), do odbiornika (stały plus) lub do skrzynki bezpieczników.

Podłączyć czarny przewód ujemny do ujemnego bieguna akumulatora lub masy.

Niebieski przewód urządzenia MarderSICHER Ultra zazwyczaj nie jest potrzebny. Zabezpieczyć koniec przewodu (np. taśmą izolacyjną), aby nie stykał się on z masą pojazdu. Zwinąć kabel i umieścić go w odpowiedni miejscu.

Teraz można włożyć bezpiecznik do zamontowanego uprzednio gniazda. Gotowe!

W celu wyłączenia systemu (np. podczas przeglądu) wystarczy wyjąć bezpiecznik z gniazda.

Montaż w domu

1. Zamocowanie modułu sterującego

Zamocować MarderSICHER Ultra w odpowiednim miejscu na ścianie lub suficie za pomocą śrub lub opasek zaciskowych. Zwrócić uwagę na to, aby głośnik nie był zasłonięty i ultradźwięki mogły bez przeszkód rozchodzić się w pomieszczeniu.

2. Podłączenie złączki

Podłączyć złączkę do kocówki zasilacza.

3. Podłączenie przewodów

Poluzować śruby na złączce i podłączyć czerwony przewód do bieguna dodatniego, a czarny przewód do bieguna ujemnego. Następnie dokręcić śruby i sprawdzić, czy oba końce przewodu są prawidłowo podłączone.
INFORMACJA: niebieski przewód nie jest potrzebny. Zabezpieczyć końcówkę przewodu (np. taśmą izolacyjną). Zwinąć go i umieścić go w odpowiednim miejscu.

4. Podłączenie do sieci elektrycznej

Teraz wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka i GOTOWE!